Županijski odbor HDZ-a Koprivničko-križevačka županija

Damir Felak

Damir Felak - dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a

Saborski zastupmnik

 

Rođen sam 08.travnja 1965.godine u Zagrebu.

Osnovnu i srednju školu pohađao sam u Koprivnici.

Na šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao sam 1990. godine te stekao zvanje diplomiranog inženjera šumarstva.

Zaposlio sam se u Hrvatskim šumama d.o.o. gdje i danas radim.

Radio sam na više radnih mjesta počevši od revirnika,stručnog suradnika, upravitelja šumarije,višeg stručnog suradnika do člana Uprave.

Danas radim na mjestu stručnog suradnika za iskorištavanje šuma.

U periodu od 1993. Do 1997. g. uz redovni posao obnašao sam dužnost  načelnika Općine Sokolovac, od 1997. Do 2001. g. bio sam podžupan

Koprivničko – križevačke županije.

Član sam HDZ-a od 1991.g. Obnašao sam niz dužnosti u stranci,

Između ostaloga bio sam predsjednik Županijskog odbora, te Predsjednik Gradskog odbora Koprivnica u dva mandata.

Danas sam dopredsjednik Županijskog odbora Koprivničko-križevačke županije.

Također sam vijećnik u županijskoj skupštini.

Predsjednik sam Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Hrvatski sam branitelj,nositelj Spomenice Domovinskog rata 1990-1992,

Spomenice domovinske zahvalnosti i odličja Red hrvatskog pletera.

Oženjen sam i otac sam jednog djeteta,živim s obitelji u Koprivnici.

Dodatne informacije