Sokolovac

Financijski izvještaj-Sokolovac

Financiranje vlastite izborne promidžbe - izjava

 

Kandidat za načelnika u Općini Sokolovac : Vlado Bakšaj(HDZ)

Sukladno  Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  („Narodne novine br. 24/11,61/11 i 27/13 dalje Zakon o financiranju) objavljujem planirani iznos vlastitih sredstava koji namjeravam utrošiti za financiranje vlastite izborne  promidžbe  za  lokalne izbore – 2013.  iznosi  1.000,00  kuna.

Temeljem Zakona o financiranju objavljujem da u vlastitoj izbornoj promidžbi neću koristiti medijsko oglašavanje .

Broj računa: HR952360000-3510079363

 

Predsjednik OO HDZ-a Sokolovac

Vlado Bakšaj, univr.spec.oec.

 

 

Dodatne informacije